Учасникам конференції необхідно:

  1. Зареєструватись на сайті конференції на сторінці “Реєстрація”.
  2. Надіслати на е-мейл оргкомітету:
    • тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);
    • дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);
    • витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;
    • лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті (взірець: DOC або PDF).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ

Загальні вимоги

Текст тез доповідей і статей необхідно подавати на CD/DVD диску у файлах, сформованих у редакторі Microsoft Word.

Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr.

Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: зліва – 2,5 см, справа – 2,3 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см.

Поля дзеркальні.

Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см.

Номери сторінок не проставляють.

Оформлення таблиць

Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту – 12, напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.

Оформлення формул

Формули набирають з використанням редактора Microsoft Equation 3.0. Нумерацію формул проводять в круглих дужках праворуч тексту.

Оформлення рисунків

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 12 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт.

Оформлення посилань та списку використаних джерел

Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.


ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

У першому рядку тез доповіді вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 12), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст доповіді.


ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У першому рядку статті зліва вказується УДК (напівжирний шрифт, 12). Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний,12), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі (через один вільний рядок) назва статті великими літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ©) та рік написання. Через рядок – анотація українською та англійською мовами (не більше 60 слів, додатковий виступ 1 см). Через рядок – основний текст статті. На звороті статті – підпис автора.

2016-2018. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки