АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»,

вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра обліку та аналізу

Тел.: (032) 258-22-43


ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповідіoaconf.thesis@ukr.net


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання:

асист. Дзьоба Наталія Богданівна: +38097-47-41-247

Публікація тез доповіді:

асист. Тесак Олександра Володимирівна: +38067-60-99-918

Публікація статей: 

ст. викл. Гик Василь Володимирович: +38097-61-29-763

Зустріч та поселення учасників: 

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович:

+38067-73-62-059

асист. Оліховський Володимир Ярославович:

+38067-27-88-829


2016-2018. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки