ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА

Юрій Бобало – проф., ректор Національного університету «Львівська політехніка».

СПІВГОЛОВИ

Наталя Чухрай – проф., проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»
Олег Кузьмін – проф., директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Ігор Яремко – проф., завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Анджей Августинек, проф., м. Краків, Польща
Ігор Алєксєєв, проф., Україна
Василь Бачинський, проф., Україна
Микола Бондар, проф., Україна
Руслан Бруханський, проф., Україна
Лакіс Вацловас Іозо, проф., м. Вільнюс, Литва
Юстина Верига, проф., Україна
Михайло Войнаренко, проф., Україна
Роман Воронко, проф., Україна
Володимир Газда, проф., м. Кошице, Словаччина
Петро Гарасим, проф., Україна
Сергій Голов, проф., Україна
Любов Гуцаленко, проф., Україна
Йосип Даньків, проф., Україна
Василь Дерій, проф., Україна
Агнешка Дзюбінська, проф., м. Катовіце, Польща
Ян Дуда, проф., м. Краків, Польща
Зеновій-Михайло Задорожний, проф., Україна
Анетта Зелінська, проф., м. Вроцлав, Польща
Світлана Зубілевич, проф., Україна
Тетяна Каменська, проф., Україна
Малгожата Камінецька, проф., м. Люблін, Польща
Софія Кафка, доц., Україна
Любомира Кіндрацька, проф., Україна
Агнешка Кістер. проф., м. Люблін, Польща
Анатолій Ковальов, проф., Україна
Олексій Ковалюк, проф., Україна
Сергій Коротаєв, проф., м. Мінськ, Білорусь
Руслан Костирко, проф., Україна
Ярослав Крупка, проф., Україна
Світлана Кузнєцова, проф., Україна
Петро Куцик, проф., Україна
Інна Лазаришина, проф., Україна
Олександр Лайко, проф., Україна
Пйотр Лебковскі, проф., м. Краків, Польща
Світлана Левицька, проф., Україна
Сергій Легенчук, проф., Україна
Наталія Лоханова, проф., Україна
Януш Наркевіч, проф., м. Люблін, Польща
Наталія Малюга, проф., Україна
Валентина Орлова, проф., Україна
Сергій Охріменко, проф., м. Кишинів, Молдова
Збігнєв Пастушак, проф., м. Люблін, Польща
Олена Петрик, проф., Україна
Андрій Пилипенко, проф., Україна
Надія Пилипів, проф., Україна
Тетяна Плахтій, доц., Україна
Юрій Погорєлов, проф., Україна
Міхаель Прайсер, проф., м. Гамбург, Німеччина
Костянтин Редченко, проф., Україна
Олександр Редько, проф., Україна
Ліоніус Рейнесаускас, проф. м. Вільнюс, Литва
Генрик Ронек, проф., м. Люблін, Польща
Ірина Садовська, проф., Україна
Росица Сімеонова, проф., м. Свіштов, Болгарія
Олена Славкова, проф., Україна
Марія Теловата, проф., Україна
Світлана Філиппова, проф., Україна
Гонората Хованєц, проф., м. Бєльсько-Бяла, Польща
Людмила Чижевська, проф., Україна
Володимир Шевчук, проф., Україна
Володимир Яценко, проф., Україна

2016-2020. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки