1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
  2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
  3. Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
  4. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
  5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

2016-2018. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки