Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 24-26 жовтня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка».
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці-практики у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

 1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
 2. Розвиток обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
 3. Організаційно-методичні аспекти підготовки та підвищення кваліфікації обліково-аналітичних працівників.
 4. Контроль, аудит та інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
 5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Оплата за участь в конференції: 100 грн. – організаційний внесок, 50 грн. – за кожну сторінку публікації матеріалів конференції у збірнику тез, 500 грн. – публікація статті у колективній монографії чи англомовному журналі. Додаткова оплата: за пересилку збірника – 30 грн., за додатковий примірник – 150 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2019 та прізвище учасника». Копію документу про оплату необхідно подати в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ:

 • наукових статей до колективної монографії – до 1 червня 2019 р.,
 • наукових статей до англомовного журналу – до 1 вересня 2019 р.,
 • тез доповідей – до 1 вересня 2019 р.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

 • заявку (взірець додається);
 • тези доповідей – 1-2 стор., які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції;
 • статтю до колективної монографії «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» – 0,5-0,7 д.а.;
 • статтю до англомовного журналу «Economics, Entrepreneuship, Management», який індексується міжнародними науково-метричними базами РИНЦ та Index Copernicus (умови публікації та вимоги до оформлення – на сторінці журналу http://science.lpnu.ua/uk/eem).

Детальна інформація про конференцію

на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA  та у інформлистах

UKR (DOCPDF), ENG (DOCPDF)


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра обліку та аналізу. Телефон: (032) 258-22-43

АДРЕСИ ДЛЯ НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net
 • Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net
 • Додаткова інформація та реєстрація учасників на сайті конференції: https://oaz.conf.lviv.ua

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Публікація тез доповіді:

Мохняк Володимир Степанович: +38067-736-2059

Публікація статей у монографії:

Бабінська Соломія Ярославівна: +38093-159-8150

Публікація статей у англомовному журналі:

Рябкова Ольга Василівна: +38067-608-2689

Зустріч та поселення учасників:

Бойчук Андрій Богданович: +38097-164-1243
Оліховський Володимир Ярославович: +38067-278-8829

2016-2018. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки