Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки є проведення наукових конференцій, метою яких є висвітлення та розв’язання актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем обліку, аналізу та контролю, а також підвищення фахового рівня аспірантів та студентів.

Традиційним стало проведення кафедрою обліку та аналізу науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забез­пе­чення системи менеджменту підприємства», до участі в якій запрошуються вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також  практикуючі фахівці в обліково-аналітичній сфері.

Перша науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (20-22 квітня 2007 р.) була організована за сприяння Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, Львівського територіального відділення Спілки аудиторів України, Львівського відділення федерації бухгалтерів і аудиторів України, аудиторської фірми «Контракти-Аудит».

У роботі цієї науково-практичної конференції, взяли участь 380 науковців, представників 52 вищих навчальних закладів (з них 17 Національних університетів) із 18 міст України та Краківської економічної академії (Республіка Польща), а також фахівці-практики реального сектору економіки.

На конференції працювали такі секції:

  • сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства;
  • уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика;
  • організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації;
  • інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.

Якісний склад учасників конференції – знані  доктори економічних наук, докторанти, кандидати економічних наук, аспіранти, аудитори та фахівці-практики. Географія учасників конференції від Харкова до Ужгорода і від Чернігова до Сімферополя.

До початку роботи науково-практичної конференції було видано збірник (205 тез доповідей) та два номери фахового Вісника «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету “Львівська політехніка” № 576 і № 577, в яких надруковано 176 наукових статей, загальним обсягом 88,7 д.а.

Друга науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» відбулася 23-24 жовтня 2009 року. У роботі конференції взяли участь майже 300 науковців з 50 вищих навчальних закладів, як України, так і зарубіжних країн.

На конференції заслухані 24 доповіді на пленарному засіданні та 58 доповідей на секційних засіданнях, в яких розглянуто актуальні питання у сфері обліку, аналізу та аудиту як інструментарію, що використовується в практиці управління вітчизняними підприємствами з врахуванням сучасних теоретичних досягнень в цих науках, а також проблеми підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит».

26-28 квітня 2012 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Участь у конференції взяли вчені, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

У Національному університеті «Львівська політехніка», 24-25 жовтня 2014 р., відбулась чергова міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», організовану спільно з Університетом Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща), Гірничо-гуманітарної академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща), Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь), Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова) і Господарської академії ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства; уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика; інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства; організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Вітчизняні та зарубіжні учасники (біля 270 осіб) подали до організаційного комітету, очолюваного професором, проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» Загороднім А.Г., 143 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником (Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 235 с.) та 107 наукових статей, що були опубліковані у двох номерах фахового вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (номери 794 і 797).

На пленарне засідання в актовій залі головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» зібралось понад 120 учасників – науковців провідних обліково-аналітичних шкіл України (Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і ін.), у тому числі понад 30 докторів наук, професорів, біля 50 кандидатів наук, доцентів, а також аспіранти, бухгалтери-практики і студенти.

Активну участь у роботі конференції прийняли польські вчені з Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Краків) та Університету імені Марії Кюрі-Складовської (Люблін).

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Національного університету «Львівська політехніка, д.т.н., проф. Бобало Ю.Я. Він відмітив, що конференція відбувається напередодні 170-річного ювілею університету, відзначив неабияку її актуальність, коротко охарактеризував здобутки кафедри обліку та аналізу і побажав учасникам плідної роботи. На пленарному засіданні з доповідями виступили 13 учасників конференції з України та Польщі.

2016-2017. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки